Laser Youth ranking

強化委員会は2013年世界選手権大会派遣選考基準のランキングを発表しました。
Laser Youth ランキング